Napisali o nas

Miesięcznik Świat Szkła 5/2004,
Wydawnictwo Euro-Media Sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa
tel. (22) 678 84 94, fax (22) 678 54 21
e-mail: szklo-red@euro-media.pl, www.szklo.euro-media.pl