Warto wiedzieć

Warto wiedzieć – ikona

LUSTRA PRZEMYSŁOWE – normy, funkcje

Lustra przemysłowe stosuje się do użytku wewnątrz pomieszczeń. Poprawiają bezpieczeństwo pracowników, szczególnie tych poruszających się maszynami po zakładach produkcyjnych i powierzchniach przemysłowych.

Wyróżniamy trzy typy luster produkcyjnych, które charakteryzują się różnymi funkcjami:

  • zapewniające zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się maszyn w zakładach produkcyjnych oraz na powierzchniach magazynowych,
  • pełniące funkcje kontroli procesów produkcyjnych oraz niewidocznych części linii technologicznych
  • stosowanie w trudnych warunkach.

Lustra przemysłowe i magazynowe powinny posiadać ramę w kolorze żółto-czarnym, tym samym będąc zgodne z europejską dyrektywą CE 92-58 dotyczącą zaleceń z zakresu BHP. Kryteriów do wyboru lustra przemysłowego jest wiele. Lustra do kontroli procesów technologicznych, ze względu na konieczność najlepszego odwzorowania obrazu, stosuje się zwierciadła płaskie. W szpitalach, szkołach, zakładach karnych, zakładach produkujących żywność, które wdrażają procedurę HACCP należy stosować lustra płaskie nietłukące.
Lustra przemysłowe i magazynowe należy dobierać mając na uwadze odległość użytkownika od lustra. Im większa odległość tym większe lustro musimy zastosować do kontroli danego obszaru.